22:46 ICT Thứ ba, 18/01/2022

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 14


2 Hôm nay : 17470

chân váy Tháng hiện tại : 154746

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 8698182

Trang nhất » Tra cứu văn bản

25 nam tai lap tinh
BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Đất đai
▪ 02/2022/QĐ-UBND: Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh
▪ 21/2021/QĐ-UBND: Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP
▪ 11/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
▪ 09/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
▪ 03/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 (Hợp nhất Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 Môi trường
▪ 05/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/6/2021 (Hợp nhất Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
▪ 08/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
▪ 10/2021/TT-BTNMT: Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
▪ 55/2021/NĐ-CP: Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
▪ 54/2021/NĐ-CP: Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
 Tài nguyên nước
▪ 17/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
▪ 02/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
▪ 09/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
▪ 07/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập đất ngập nước
▪ 04/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 12/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
▪ 17/2020/TT-BTNMT: Thông tư số số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
▪ 16/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
▪ 05/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020/ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
▪ 36/2020/NĐ-CP: Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 Công nghệ thông tin
▪ 22/2021/QĐ-UBND: Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
▪ 417/QĐ-BTNMT: Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình chuyền đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
▪ 2178/QĐ-TTg: Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
▪ 14/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - Kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
▪ 14/2020/QĐ-UBND: Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 Khí tượng thủy văn
▪ 14/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/8/2021Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với cấp báo động lũ.
▪ 13/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26/8/2021 Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
▪ 04/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
▪ 60/2020/QH14: Luật số 60/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
▪ 03/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 07/2021/TT-BTNMT: Thông tư 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000..
▪ 18/2020/NĐ-CP: Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
▪ 40/QĐ-TTg: Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”
▪ 23/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
▪ 19/2019/TT-BTNMT: Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
 Thanh tra
▪ 19/2020/NĐ-CP: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
▪ 27/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
▪ 59/2019/NĐ-CP: Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
▪ 55/2019/NĐ-CP: Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
▪ 3549/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019.
 Văn bản liên quan khác
▪ 26/2021/QĐ-STNMT: Quyết định số 26/2021/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
▪ 16/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/9/2021 Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 60/2021/NĐ-CP: Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
▪ 05/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TNMT thuộc UBND tỉnh và Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện
▪ 04/2021/NQ-HĐND: Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ..
 Biển và Hải đảo
▪ 11/2021/NĐ-CP: Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
▪ 28/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
▪ 1909/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/9/2014 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe