10:03 ICT Chủ nhật, 28/02/2021

Giới thiệu

Văn bản mới

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 7


2 Hôm nay : 1321

chân váy Tháng hiện tại : 75787

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 6707792

Trang nhất » Tra cứu văn bản

chuc mung nam moi
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Đất đai
▪ 146/2020/NĐ-CP: Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ
▪ 18/2020/QĐ-UBND: Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
▪ 06/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.
▪ 22/2020/QĐ-TTG: Quyết định số 22/2020/QĐ-TTG ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
▪ 05/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 Văn bản hợp nhất về Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 Môi trường
▪ 118/2020/NĐ-CP: Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
▪ 10/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT ngày 29/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
▪ 17/2020/QĐ-UBND: Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải; cải tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp
▪ 08/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc
▪ 33/CT-TTg: Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
 Tài nguyên nước
▪ 09/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
▪ 07/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập đất ngập nước
▪ 04/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
▪ 38/2019/QĐ-UBND: Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
▪ 31/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 17/2020/TT-BTNMT: Thông tư số số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
▪ 16/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
▪ 05/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020/ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
▪ 36/2020/NĐ-CP: Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
▪ 131/QĐ-TTg: Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050
 Công nghệ thông tin
▪ 2178/QĐ-TTg: Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
▪ 14/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - Kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
▪ 03/2020/TT-BTTTT: Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
▪ 04/2020/TT-BTTT: Thông tư số 04/2020/TT-BTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
▪ 20/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
 Khí tượng thủy văn
▪ 04/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
▪ 60/2020/QH14: Luật số 60/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
▪ 03/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
▪ 22/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
▪ 16/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 18/2020/NĐ-CP: Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
▪ 40/QĐ-TTg: Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”
▪ 23/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
▪ 19/2019/TT-BTNMT: Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
▪ 17/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
 Thanh tra
▪ 19/2020/NĐ-CP: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
▪ 27/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
▪ 59/2019/NĐ-CP: Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
▪ 55/2019/NĐ-CP: Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
▪ 3549/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019.
 Văn bản liên quan khác
▪ 118/QĐ-UBND: Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020
▪ 02/2021/QĐ-UBND: Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
▪ 70/QĐ-BTP: Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư Pháp năm 2020.
▪ 72/QĐ-BTNMT: Quyết định số 72/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2021 v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cảu Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
▪ 154/2020/NĐ-CP: Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL
 Biển và Hải đảo
▪ 28/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
▪ 1909/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/9/2014 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe