13:53 ICT Thứ năm, 30/11/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


2 Hôm nay : 1292

chân váy Tháng hiện tại : 229487

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12709398

Trang nhất » Tra cứu văn bản

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Đất đai
▪ 10/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 Hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
▪ 30/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 Quyết định Bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
▪ 14/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tu liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
▪ 02/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014
▪ 50/QĐ-TTG: Quyết định số 50/QĐ-TTG ngày 06/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
 Môi trường
▪ 15/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường
▪ 01/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh để các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định
▪ 20/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
▪ 33/2022/QĐ-UBND: Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
▪ 02/2022/TT-BTNTM: Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 Tài nguyên nước
▪ 16/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn banhành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.
▪ 17/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
▪ 02/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
▪ 09/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
▪ 07/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập đất ngập nước
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 19/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
▪ 66/QĐ-TTg: Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 08/2/2023 phê duyệt “Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoán sản trên địa bản tỉnh Bắc Kạn
▪ 12/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày 28/3/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
▪ 12/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
▪ 17/2020/TT-BTNMT: Thông tư số số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
 Công nghệ thông tin
▪ 20/2023/QH13: Luật số 20/2023/QH13 ngày 22/6/2023 Luật Giao dịch điện tử
▪ 59/2022/NĐ-CP: Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử
▪ 03/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
▪ 22/2021/QĐ-UBND: Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
▪ 417/QĐ-BTNMT: Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình chuyền đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 Khí tượng thủy văn
▪ 09/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
▪ 16/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 3/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám.
▪ 12/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 12/2023/TT-BTNMT ngày 12/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám
▪ 07/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.
▪ 17/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 17/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
▪ 24/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bắc Kạn
▪ 16/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
▪ 15/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT ngày 07/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
▪ 02/VBHN - BTNMT: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN - BTNMT ngày 28/02/2022 về Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính.
 Thanh tra
▪ 19/2020/NĐ-CP: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
▪ 27/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
▪ 59/2019/NĐ-CP: Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
▪ 55/2019/NĐ-CP: Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
▪ 3549/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019.
 Văn bản liên quan khác
▪ 18/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 18/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường
▪ 12/2023/NQ-HĐND: Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
▪ 13/2023/NQ-HĐND: Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
▪ 14/2023/NQ-HĐND: Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
▪ 15/2023/NQ-HĐND: Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 Biển và Hải đảo
▪ 11/2021/NĐ-CP: Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
▪ 28/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
▪ 1909/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/9/2014 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe