03:52 EDT Thứ tư, 17/08/2022

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


2 Hôm nay : 1857

chân váy Tháng hiện tại : 55315

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 9508661

Trang nhất » Tin Tức » Nghị quyết Hội đồng Nhân dân

BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 về chủ trương đầu tư dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 về chủ trương đầu tư dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 5/5/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 5/5/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 v/v quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 v/v giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 v/v giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh v/v thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh v/v thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; CMĐ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh BK năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, ĐV sự nghiệp công lập và HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 v/v quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND v/v tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND v/v tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND thành lập Đoàn giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020

Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Về việc Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2020


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe