00:07 EST Chủ nhật, 03/12/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


2 Hôm nay : 1270

chân váy Tháng hiện tại : 8131

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12718592

Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 25/01/2022 phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thứ năm - 27/01/2022 20:05
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai phong trào như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các phòng, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần đạt mục tiêu chung phát triển của ngành, của tỉnh.
 2. Thông qua việc hưởng ứng, gắn kết các phong trào thi đua ghi nhận, vinh danh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, có sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất, công tác.
3. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
Tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
III. THỜI GIAN
Thực hiện trong năm 2022, cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch của UBND tỉnh.
IV. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do các cấp phát động, trọng tâm là phong trào thi đua “ Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ” phong trào “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; phong trào thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” .v.v.
Thi đua theo chuyên đề; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2022. Tổ chức các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các phong trào thi đua hướng vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp
2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động trong cơ quan tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào thực tế công tác, nhằm quản lý tốt, đảm bảo yêu cầu theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy dịnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan.
3. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 19”. Đặt biệt, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 ngày càng phức tạp, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở phát huy tinh thần đoàn kết, chống dịch như chống giặc, thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng chống dịch.
4. Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, lao động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
6. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức kiêm nhiệm về thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị.
8. Tổ chức, sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua bình chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền; việc xét khen thưởng các đợt thi đua, phong trào thi đua cần tập trung vào đối tượng là tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác.
9. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong từng phòng, ban, đơn vị, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn ngành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch này để cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức triển khai theo hình thức phù hợp.
2. Đề nghị Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, đoàn viên, hội viên tổ chức mình tích cực tham gia phòng trào thi đua.
3. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tham mưu cho Lãnh đạo Sở đánh giá, bình xét các phong trào thi đua; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, xét khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn./.

Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 25/01/2022 phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe