10:59 ICT Thứ năm, 28/09/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 116

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 108


2 Hôm nay : 2552

chân váy Tháng hiện tại : 116281

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12281649

Trang nhất » Tin Tức » Tin chuyên ngành

cuộc thi chuyển đổi số
chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn báo cáo chuyên đề: Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật tại Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2023

Thứ hai - 17/04/2023 07:40
Đ/c Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc STNMT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Đ/c Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc STNMT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Giám đốc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo chuyên đề: Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật tại Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2023. Báo cáo chuyên đề gồm 04 phần chính: (1) Quá trình tổ chức và kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bao gồm trên phạm vi cả nước và tại tỉnh Bắc Kạn; (2) Việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); (3) Những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật; (4) Một số nội dung không được đề cập trong Nghị quyết 18-NQ/TW nhưng có nhiều ý kiến góp ý đề xuất. Một số nội dung chính của báo cáo chuyên đề cụ thể, như sau:
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/3/2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan trên website lấy ý kiến Nhân dân (luatdatdai.monre.gov.vn). 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Tính đến hết ngày 02/4/2023, đã có 11.685.461 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật được tập hợp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các ý kiến góp ý tập trung vào các nhóm vấn đề sau: (1) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.159.990 ý kiến; (2) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 1.004.674 ý kiến; (3) Tài chính đất đai, giá đất: 979.736 ý kiến; (4) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 951.748 ý kiến; (5) Chế độ sử dụng đất: 915.486 ý kiến; (6) Thu hồi đất, trưng dụng đất: 888.018 ý kiến; (7) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận: 881.021 ý kiến; (8) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: 871.653 ý kiến.
 Việc triển khai tổng hợp, xử lý kết quả lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại tỉnh Bắc Kạn: Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó có 08/8 huyện, thành phố thuộc tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đến từng thôn, bản, tổ dân phố để triển khai lấy ý kiến góp ý của Nhân dân; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh cũng đã tổ chức các hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hết thời gian lấy ý kiến, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận được 41 báo cáo của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Theo kết quả tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cơ quan, tổ chức trực thuộc đã tổ chức 1.381 cuộc hội nghị, hội thảo, trong đó riêng cấp huyện đã tổ chức 1.350 cuộc hội thảo, hội nghị, đã nhận được 183 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến gửi đến và ý kiến tại hội nghị cấp tỉnh ngày 14/3/2023, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan và có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đúng thời hạn yêu cầu.
Các ý kiến góp ý đã được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ bố cục, kỹ thuật soạn thảo, rà soát tính thống nhất với các pháp luật liên quan, các chính sách trọng tâm và các quy định cụ thể tại các chương, mục, điều, khoản của dự thảo Luật. Các ý kiến phù hợp với Hiến pháp, nghị quyết của Đảng, nội dung đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, có đầy đủ cơ sở để thể chế hóa và thể hiện ý chí, nguyện vọng, lợi ích của đa số người dân, đồng thời tạo nguồn lực cho sự phát triển của đất nước đã được tiếp thu thành điều, khoản chi tiết. Những ý kiến chưa phù hợp với Hiến pháp, chủ trương chính sách của Đảng, chưa có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn thì được giải trình trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân.
Bố cục của Dự thảo Luật sau khi tiếp thu ý kiến Nhân dân gồm 16 chương, 246 điều, trong đó tăng 3 mục (Mục 1, Chương VII và Mục 1, 2 chương XVI), bổ sung mới 22 điều, bỏ 12 điều. Những điểm mới nổi bật của Dự thảo Luật sau khi tiếp thu ý kiến Nhân dân như sau: (1). Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2). Về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (3). Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (4). Về giá đất; (5). Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (6). Về Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (7). Về chế độ sử dụng các loại đất; (8). Về quyền thuê trong hợp đồng thuê đất hàng năm; (9). Về hộ gia đình sử dụng đất; (10). Về quy định chuyển tiếp, điều khoản thi hành. Trong đó đối với nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là nội dung quan trọng nhận được nhiều ý kiến góp ý, do đó cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu, rà soát tiếp thu quy định cụ thể, luật hóa một số quy định trong các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai hiện hành đã được thực tế chứng minh là phù hợp để quy định trong dự thảo Luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi, tạo sự đồng thuận, giảm khiếu nại, khiếu kiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương dễ áp dụng, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đ/c Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc STNMT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị
Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đã được các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp triển khai nghiêm túc, đồng bộ, dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, chuyên sâu, bảo đảm thực chất và hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, huy động được hầu hết các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các giai tầng trong xã hội tham gia, thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp Nhân dân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng. Các ý kiến tham gia của Nhân dân đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm./.

Tác giả bài viết: Ma Thị Giang - Phòng Đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe