23:02 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 9


2 Hôm nay : 4855

chân váy Tháng hiện tại : 165769

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 11795671

Trang nhất » Tin Tức » Tin chuyên ngành

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022 v/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của “dự án Khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm VLXD thông thường mỏ Suối Viền” tại phường Xuất Hóa

Thứ hai - 07/11/2022 15:20
Quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022 v/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “dự án Khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền” tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền” tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

          GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG         
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến việc thẩm định hồ sơ môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;
Xét Văn bản số 183/CV-HH ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hồng Hà về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Môi trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các Ông (Bà) có tên sau:
 
 
TT
 
Họ và tên Học hàm, học vị,
 chức vụ
Đơn vị
công tác
Chức danh trong Hội đồng
1 Nguyễn Văn Minh ThS. Phó Giám đốc Sở TN&MT Chủ tịch
2 Nông Đức Di ThS. Trưởng phòng
 Môi trường
Sở TN&MT Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Mạnh Hà ThS. Phó Trưởng phòng Môi trường Sở TN&MT Uỷ viên
 phản biện
4 Bàn Thị Thắm KS. Chuyên viên
 Phòng Quy hoạch
Sở Xây dựng Ủy viên
phản biện
5 Nông Lê Huy ThS. Phó trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Văn phòng
UBND tỉnh
Ủy viên
6 Nông Đình Thép ThS. Phó trưởng Phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương Uỷ viên
7 Nguyễn Phúc Đán ThS. Trưởng phòng
 Khoáng sản
Sở TN&MT Uỷ viên
8 Hà Thị Nhượng ThS. Chuyên viên
phòng Môi trường
Sở TN&MT Uỷ viên
 thư ký
 
 
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và gửi kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND tỉnh.
Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chi phí hoạt động của hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Môi trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022 v/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “dự án Khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền” tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe