18:18 EST Thứ năm, 07/12/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


2 Hôm nay : 3655

chân váy Tháng hiện tại : 36871

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12747332

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

Thứ tư - 14/06/2023 05:17
Đ/c Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 13/6/2023, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.
Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự có Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy; báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các xã, phường, thị trấn. Toàn thể lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Sở TN&MT tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/5/2023, đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã tạo được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 05 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Dự báo bối cảnh tình hình mới; Chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, gồm: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đ/c Đinh Quang Tuyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh.
Hội nghị cũng nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh cũng thông tin tình hình và quán triệt việc tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị các cấp ủy, chính quyền khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Trong đó các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu tập trung cao độ, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai 3 chương trình MTQG. Phấn đấu giải ngân vốn đạt tỷ lệ cao nhất có thể. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống các loại tội phạm. Theo dõi chặt chẽ thời tiết để sản xuất hiệu quả, phòng chống cháy rừng; có phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão; chia sẻ khó khăn và sử dụng điện tiết kiệm. Bảo đảm trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe