10:42 ICT Thứ năm, 28/09/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 29


2 Hôm nay : 2262

chân váy Tháng hiện tại : 115991

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12281359

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

cuộc thi chuyển đổi số
chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ sáu - 06/08/2021 08:15
Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Công tác kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là GCN) có vị trí đặc biệt trong quá trình quản lý đất đai của Nhà nước, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử dụng đất đai giữa Nhà nước và người sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, công tác kê khai, cấp GCN được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định; từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác cấp GCN nói riêng trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-STNMT về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận: Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh: 14.000 Giấy chứng nhận; Tổ chức triển khai Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, GCNQSD đất các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết số 855 NQ-UBTVQH14.
 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường luôn tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 7.706 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (trong đó đất tổ chức 23 hồ sơ, hộ gia đình cá nhân là 7.683 hồ sơ), thực hiện xong 6.573/14.000 hồ sơ, đạt 46,95% so với chỉ tiêu đề ra.
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh về tiến độ và kết quả của việc cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức. Ngày 16/3/2021 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1411/UBND-NNTNMT v/v đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ lúc triển khai kế hoạch đến thời điểm 25/5/2021, có 27 xã và 31 tổ chức sử dụng đất lập kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất đang quản lý, sử dụng.
Nhiệm vụ Chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hết tháng 6/2021 đã tổ chức triển khai thực hiện xong công tác biên tập chỉnh lý bản đồ địa chính của 16/16 xã sáp nhập,  bàn giao hồ sơ, tài liệu về địa phương để thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận theo quy định.

Sử dụng máy Atikey để kiểm tra, đo đạc phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công tác cấp Giấy chứng nhận 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc cấp GCN cho tổ chức và hộ gia đình cá nhân còn chậm so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng hồ sơ cấp GCN lần đầu (tập trung chủ yếu đất lâm nghiệp) còn thấp, việc thực hiện hướng dẫn lập hồ sơ đối với các thửa đất tổ chức theo kế hoạch số 413/KH- UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân: Do phần lớn các thửa đất của tổ chức đang sử dụng đều có vướng mắc dẫn đến tiến độ giải quyết còn chậm; Một số bản đồ đất lâm nghiệp độ chính xác chưa cao; một số tổ chức và hộ gia đình, cá nhân chưa chủ động trong việc kê khai, đăng ký cấp GCN…
Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị  phối hợp, hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường công tác đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) lập hồ sơ kê khai, đăng ký cấp GCN đảm bảo đầy đủ, chất lượng theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực đất đai nói chung, công tác cấp GCN nói riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân


Viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

Tác giả bài viết: Sằm Thị Na - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe