12:12 ICT Thứ năm, 28/09/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 16


2 Hôm nay : 2957

chân váy Tháng hiện tại : 116686

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12282054

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

cuộc thi chuyển đổi số
chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (08/9/2003-08/9/2023)

Thứ sáu - 12/05/2023 16:19
Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ký cam kết thi đua tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ký cam kết thi đua tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (08/9/2003-08/9/2023), đồng thời động viên đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ngày 09/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 61/KH-STNMT Phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (08/9/2003-08/9/2023).
Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động đợt thi đua đặc biệt, với những nội dung cụ thể như sau:
(1). Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
(2). Tiếp tục hưởng các phong thi do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh phát động, như: - “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”; Thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; ….
(3). Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2023 mà đơn vị đã đề ra. Tiếp tục quán triệt và tập trung thực hiện 04 chương trình trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
(4). Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; tạo động lực khuyến khích công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch 5 năm của đơn vị.
(5). Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian và giải quyết nhanh, kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường trong thực thi công vụ, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.
(6). Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, người lao động, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
(7). Thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiêm vụ quản lý nhà  nước về tài nguyên và môi trường.
(8). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác thi đua, khen thưởng; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tiêu chí thi đua cho phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân trong cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí “Có tiêu chí thi đua cho tổ chức, cá nhân trong đơn vị” thành một trong những tiêu chí để đánh giá phong trào thi đua ở các đơn vị.
(9). Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua bình chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa tích cực, để công chức, viên chức và người lao động học tập noi theo. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Thông qua đợt thi đua đặc biệt, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của ngành tài nguyên và môi trường sau 20 năm thành lập đã đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian đợt thi đua đến hết ngày 31/7/2023./.
Chi tiết Kế hoạch số 61/KH-STNMT tại đây.

Tác giả bài viết: Hoài Thu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe