23:08 EST Thứ năm, 30/11/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 7


2 Hôm nay : 0

chân váy Tháng hiện tại : 230550

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12711862

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Kế hoạch tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Thứ năm - 17/02/2022 04:13
Hình ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Hình ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời phát huy sức lực, trí tuệ của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững. Ngày 14/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 17/KH-STNMT Tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022.

Hình ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 
Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường là công cụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, đồng lòng, quyết tâm cao trong ngành tài nguyên và môi trường với mục tiêu tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn ngành và từng bước nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý đúng quy định của pháp luật các nguồn tài nguyên thiên và bảo vệ môi trường bền vững. Các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch đó là:
(1) Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Tuyên truyền về chủ đề thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.
(2) Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường.
Tuyên truyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức của cộng động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Chủ động nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ việc lợi dụng, lôi kéo, gây rối, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với nội dung liên quan trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành, đất nước. Mở rộng tuyên truyền đối ngoại chủ đề về tài nguyên và môi trường.
Tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và môi trường; đa dạng sinh học; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất; quán triệt kỷ cương; kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
(3) Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật và của ngành tài nguyên và môi trường.
Hưởng ứng các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà nước phát động, các sự kiện chính trị, ngày lễ, sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước; Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002-2022). Hưởng ứng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường phát động, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp công tác trong ngành tài nguyên và môi trường.
Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về thông điệp, nội dung, cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); các mục tiêu, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển, giải pháp, đề án phù hợp với mục tiêu cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu.
(4) Tuyên truyền các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; về vị trí, vai trò và đóng góp của tài nguyên và môi trường trong phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày nước thế giới, Giờ Trái Đất, Ngày khí tượng thủy văn, Ngày Môi trường Thế Giới, Chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn”…; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…
Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường sẽ nhanh chóng đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; bên cạnh đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường và các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là: Treo pano, áp phích, khẩu hiệu…; tổ chức hội nghị, hội thảo, thảo luận….gắn với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, của đơn vị đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội: Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Báo Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền các nội dung về công tác bảo vệ môi trường.

Chi tiết Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 14/02/2022 tại đây./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe