22:41 EST Thứ bảy, 02/12/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 14


2 Hôm nay : 4145

chân váy Tháng hiện tại : 7895

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12718356

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Phiên họp thứ 9 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Thứ ba - 10/09/2013 05:51
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 29/8/2013 tại hội trường UBND tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp lần thứ 9 để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái cảnh quan lưu vực sông Cầu trong nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2011-2013 và tổ chức Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 3 (2013-2015) cho UBND tỉnh Bắc Giang.
          Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; đại diện các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an và đại diện lãnh đạo UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường của 6 tình lưu vực Sông Cầu: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 2 cùng các đồng chí Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu, đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đồng chủ trì phiên họp.
          Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 2 (2011-2013) nhấn mạnh thời gian qua các địa phương trên lưu vực sông Cầu đã có nhiều nỗ lực khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nước lưu vực sông Cầu. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn và đề xuất giải pháp triển khai Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Hoàng Ngọc Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu phát biểu
         Trong nhiệm kỳ 2 (2011-2013) 100%, các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn và đang tích cực triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt. Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước lưu vực sông Cầu giai đoạn 2011-2013 cho thấy nước mặt tại vùng thượng lưu sông Cầu còn tốt đều nằm trong giới hạn A1 của QCVN 08:2008/BTNMT, mức ô nhiễm đã giảm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường được các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đặc biệt quan tâm và triển khai, đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xử lý triệt để 29/45 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên lưu vực sông Cầu theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, 08/45 cơ sở đã hoàn thành và nộp hồ sơ phê duyệt, 08/45 cơ sở đang tích cực triển khai xử lý. Tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn và hạ tầng kỹ thuật môi trường được các địa phương tập trung xây dựng. Chất lượng nước trên lưu vực sông đã từng bước được cải thiện và chấm dứt tình trạng gia tăng ô nhiễm ở thượng lưu và trung lưu. Một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường đã được kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn như: hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông đã đi vào nề nếp, tình trạng khai thác trái phép giảm đáng kể; xóa bỏ các lò gạch ngói thủ công, lò nung vôi.
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, đã đạt được còn có một số hạn chế như: Bộ, ngành, địa phương rất khó phân tách các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án với các nhiệm vụ, dự án Bảo vệ môi trường nói chung nên việc tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá rất khó khăn, đôi khi chồng chéo; Chất lượng nước lưu vực sông vẫn còn tình trạng gia tăng ô nhiễm tại phần hạ lưu. Việc phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường một cách tổng thể, đồng bộ đã được triển khai nhưng chưa tạo bước chuyển biến mới. Các địa phương chưa chủ động đề xuất các vấn đề môi trường cấp bách cần giải quyết liên vùng, liên tỉnh. Ý thức chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng công trình xử lý chất thải đầu tư xây dựng không đúng theo quy định, sau khi xây dựng đã không vận hành hoặc vận hành hình thức.
         Các đại biểu đã tiến hành thảo luận Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ thứ 3. Cụ thể: Tập trung xử lý triệt để 16/45 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Giải quyết các khó khăn vướng mắc về vốn, cơ chế; Tăng cường nguồn lực đầu tư cho các dự án, nhiệm vụ cụ thể triển khai Đề án BVMT lưu vực sông trên địa bàn đến năm 2015; Các đại biểu kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành, trung ương một số vấn đề trọng tâm về: Ban hành các quy định về các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần hạn chế đầu tư tại một số địa bàn thuộc các lưu vực sông liên tỉnh; Tăng cường vai trò đầu mối và hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về việc đề xuất các dự án nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cỉa thiện môi trường, đặc biệt là cơ chế ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật (hướng dẫn về căn cứ pháp lý, nguồn chi, mức chi, trình tự thủ tục xây dựng và phê duyệt dự án); Các Bộ, ngành liên quan cùng nhau phối hợp chặt chẽ thực hiện, triển khai đề án trong giai đoạn tới.
         Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 2, đồng thời khẳng định Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu là cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tỉnh, thành phố có dòng sông chảy qua. Thứ trưởng cũng đề nghị 6 tỉnh trong khu vực và các Bộ, ngành liên quan triển khai ngay các giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu; Xem xét, giải quyết các khó khăn về cơ chế chính sách. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối với đông đảo người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Kạn và Bắc Giang trao ký kết biên bản chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu
         Tại phiên họp Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đã công bố Nghị quyết và ký kết chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 3 (2013-2015) cho lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe