20:15 EDT Chủ nhật, 04/06/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 13


2 Hôm nay : 3169

chân váy Tháng hiện tại : 17431

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 11822135

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản Dự thảo

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023

Thứ ba - 07/03/2023 04:02
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.
Thực hiện Văn bản số 822/UBND-TH ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chuẩn bị các nội dung dự kiến trình các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Để đảm bảo tiến độ tổng hợp danh mục công trình, dự án báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết và trình HĐND tỉnh khóa X thông qua danh mục công trình, dự án tại kỳ kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề tháng 4/2023). Ngày 10/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 261/STNMT-ĐĐ về việc đề nghị rà soát, đăng ký bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện năm 2023 và hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua và đã phối hợp cùng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát và tổng hợp các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện trong năm 2023 và rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để đưa ra ngoài danh mục các dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành đối với các dự án sử dụng đất quá 3 năm không triển khai thực hiện theo quy định theo quy định của Luật đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Đồng thời, xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023  và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.
 Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đăng tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh nêu trên, trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Bắc Kạn và trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý các tổ chức, cá nhân. 
- Thời gian đăng tải: Từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023.
- Địa chỉ nhận văn bản tham gia góp ý: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Bắc Kạn, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ Dự thảo gồm:

 - Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh của UBND tỉnh;

 - Biểu kèm tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh của UBND tỉnh;

 - Dự thảo Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Biểu kèm 
Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Tờ trình của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua của UBND tỉnh;

- Biểu kèm Tờ trình của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua của UBND tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Biểu kèm 
Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua của Hội đồng nhân dân tỉnhTác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe