Hội nghị công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Ngày 25/11/2022, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh; đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo, công chức, viên chức các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tham dự Hội nghị có ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở.
Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022 tập trung  phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; nâng cao nhận thức, thúc đẩy về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu; giới thiệu, trao đổi về công nghệ, giải pháp số, an toàn thông tin; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện công tác ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tài nguyên và môi trường năm 2020-2022 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; giới thiệu về Chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển Chính phủ số, chính quyền số; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường; triển khai xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; triển khai hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên nước quốc gia; giới thiệu các giải pháp công nghệ số, hạ tầng số, nền tảng số trong chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cách mạng công nghệ 4.0; dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.
Bên cạnh đó, Hội nghị còn có các hoạt động: Trao đổi tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vi trực thuộc Bộ và Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã chủ động trao đổi chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, giải đáp, hướng dẫn chi tiết hơn về chính sách, quy định kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, chia sẻ và liên thông cơ sở dữ liệu tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành thực hiện chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số, đóng góp vào chuyển đổi số quốc gia. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị ngành tài nguyên và môi trường đánh giá các kết quả đã đạt được, các vấn đề vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; phổ biến, hướng dẫn về các chính sách, quy định kỹ thuật; nâng cao nhận thức, thúc đẩy về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và xác định yêu cầu đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh tập trung hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin cho chỉ đạo điều hành của chính quyền, cung cấp các tiện tích cho xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế. Cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho giải quyết thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp. Nâng cấp hạ tầng số, sử dụng các nền tảng số dùng chung đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; rà soát, đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin. Quyết liệt, bố trí các nguồn lực thực hiện các đề án, nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn