Hội nghị về dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 12/10/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị về dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; ông Nguyễn Tử Quảng – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị có ông Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị  các đại biểu cũng được thông qua nội dung tóm tắt Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, với nhiều nội dung được đề cập như: Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu; tổ chức số hóa 100% dữ liệu chuyên ngành tại các cơ quan nhà nước; chuẩn hóa hồ sơ điện tử từ hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông, Cổng dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền số; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung; thực hiện tái cấu trúc các dữ liệu từ các hệ thống thông tin đang vận hành khai thác của tỉnh, đảm bảo cung cấp, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.Về phát triển dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Kho dữ liệu mở; xây dựng các nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; triển khai quyết liệt và hiệu quả các chính sách, cơ chế, giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Phát triển chính quyền số; thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, quảng cáo số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Phát triển xã hội số với các nội dung phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường đào tạo kỹ năng số; ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục, y tế, giao thông vận tải - logistics, du lịch...
Cũng tại Hội nghị các đại biểu được nghe ông Nguyễn Tử Quảng – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV chia sẻ phương pháp luận về chuyển đổi số, giới thiệu Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các biện pháp cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, như cần ban hành mô hình kiến trúc chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; mô hình giải pháp chuyển đổi số tỉnh; đầu tư các nền tảng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Tử Quảng – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV chia sẻ phương pháp luận về chuyển đổi số tại Hội nghị
Tham gia Hội nghị đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã cùng nhau thảo luận và trao đổi về phương pháp, cách thức thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị đã thực hiện, đang thực hiện và các đơn vị chuẩn bị thực hiện; đồng thời cùng nhau xem xét các giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện để đạt kết quả tốt trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cảm ơn Tập đoàn Công nghệ BKAV đã quan tâm và đề xuất với tỉnh các giải pháp về chuyển đổi số. Thời gian tới, đề nghị BKAV tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh các giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp trong kế hoạch để triển khai hiệu quả Đề án của tỉnh; các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chủ động xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước phát triển đột phá chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, đơn vị; trong đó hướng tới kế hoạch chung, gắn với các giải pháp trên cơ sở nguồn lực địa phương; tận dụng tốt các tiện ích, tích hợp, chia sẻ các nền tảng, nguồn lực từ các bộ, ngành. Các sở, ngành chủ động rà soát, xây dựng nhu cầu cần tập trung thực hiện trong chuyển đổi số. Từng thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nêu cao tinh thần nỗ lực, hành động cụ thể cùng tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn