Công văn số 1045/STNMT-ĐĐ ngày 09/7/2018 v/v giải phối hợp giải quyết vướng mắc tại công trình Hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới

Công văn số 1045/STNMT-ĐĐ ngày 09/7/2018 v/v giải phối hợp giải quyết vướng mắc tại công trình Hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn