Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh

Chi tiết Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợptrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn TẠI ĐÂY