Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh Nghị Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Chi tiết Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh Nghị Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể TẠI ĐÂY