Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn