Công văn số 507-CV/ĐU ngày 18/4/2019 của Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Kạn

Công văn số 507-CV/ĐU ngày 18/4/2019 của Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Kạn
Công văn số 507-CV/ĐU ngày 18/4/2019 của Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Kạn V/v thực hiện chỉ thi số 20-CT/TU của Tỉnh ủy

/uploads/news/2019_04/cv-507.signed.pdf