Kế hoạch số 426/KH-SYT ngày 20/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn v/v Truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch số 426/KH-SYT ngày 20/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn v/v Truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Chi tiết Kế hoạch số 426/KH-SYT ngày 20/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn v/v Truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn TẠI ĐÂY