Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 24/3/2023 của Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn