Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 24/9/2021 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.