Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 phê duyệt danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Tác giả bài viết: UBND tỉnh