Báo cáo đề xuất cấp Cấp giấy phép môi trường của Dự án sản xuất gỗ Anh Bình

Báo cáo đề xuất cấp Cấp giấy phép môi trường của Dự án sản xuất gỗ Anh Bình

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn