Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của công trình: Xử lý rác thải thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn