Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Trại lợn nái và lợn thịt siêu nạc (Giai đoạn 1: 2.500 con lợn nái), tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn