Hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2023

Hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2023
Nhằm tuyên truyền tới cộng đồng, người dân cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước, thay đổi nhận thức và hành động về sử dụng, quản lý tài nguyên nước trong cuộc sống hàng ngày. Ngày 17/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 603/STNMT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023.
Trong những năm qua việc tổ chức Ngày Nước thế giới (22/3) đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về vị trí, vai trò của tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước cũng như công tác quản lý tổng hợp, bảo vệ nguồn tài nguyên nước hiện nay. Ngày Nước thế giới 22/3/2023 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi” nhằm khuyến khích mọi người tham gia hành động trong cuộc sống của mỗi người để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ, và quản lý nguồn nước; Thúc đẩy sự thay đổi” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường. Nước thực sự là yếu tố lớn nhất quyết định tới mục tiêu và chỉ tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, ứng phó với Biến đổi khí hậu. Cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh môi trường hiện hữu ngày nay là mối đe dọa, rủi ro rất lớn trong cuộc sống con người. Dân số ngày càng tăng, nông nghiệp và công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều nước hơn và biến đổi khí hậu càng trở nên tồi tệ hơn.

Chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2023
Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh như: Thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Nước thế giới ở những nơi công cộng và tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, thời gian treo băng rôn từ ngày 17/3/2023 đến ngày 30/3/2023. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường; sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa; Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; Đăng tải các bài viết tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023 trên các website của cơ quan, đơn vị.
Sự hưởng ứng của các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về Ngày Nước thế giới năm 2023 là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao nhận thức đầy đủ về vị trí tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống con người, sự phát triển bền vững của quốc gia, khu vực và toàn cầu. Qua đó, cùng nhau cam kết hành động để bảo vệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quan trọng này không chỉ cho hiện tại mà cho cả các thế hệ mai sau.
Thông tin, tài liệu truyền thông Ngày Nước thế giới năm 2023 đề nghị các cơ quan, ban, ngành truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước, địa chỉ http://dwrm.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn

Tác giả bài viết: Minh Diễn