Bắc Kạn chú trọng xử lý ô nhiễm môi trường

Theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Bắc Kạn có 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý, bao gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, xí nghiệp gạch Pá Danh, Bãi rác thị xã Bắc Kạn, dây truyền sản xuất giấy đế.
Đến thời điểm hiện nay, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nêu trên có: Dây truyền sản xuất giấy đế đã có quyết định công nhận hoàn thành việc xử lý; Xí nghiệp gạch Pá Danh đã giải thể có quyết định công nhận hoàn thành việc xử lý; Bãi rác Bản Áng đang trong giai đoạn lập dự án xử lý và lập hồ sơ trình công nhận đã hoàn thành. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã làm thủ tục hoàn thành việc xử lý triệt để theo quy định và lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên Môi trường.
Việc thực hiện phân loại và quyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý theo Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2009, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2009.

Tác giả bài viết: H.N