Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn về giúp đỡ nông thôn mới

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn về giúp đỡ nông thôn mới
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 28/9/2021, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo xã đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn ở địa phương 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng 17 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các thôn thực hiện các tiêu chí môi trường…Hiện tại, xã Thuần Mang đạt 08/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới. Xã phấn đấu đến hết năm 2021, đạt 10/19 tiêu chí.
Sau khi nghe Lãnh đạo xã báo cáo, các thành viên trong Đoàn đã có những ý kiến góp ý liên quan đến kế hoạch tghực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2021.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Viện nhấn mạnh để đảm bảo thực hiện được các tiêu chí, chính quyền xã cần quan tâm, chủ động hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, cần xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện đối với từng chỉ tiêu thuộc từng tiêu chí chưa đạt và dự toán kinh phí cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách từng tiêu chí để làm cơ sở thực hiện./.


Tác giả bài viết: Phạm Hồng Hạnh - Văn phòng Sở