Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 6/8/2020, Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng, đồng thời tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí cán bộ Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở cùng toàn thể các chiến sỹ Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tại Hội nghị, các đồng chí trong Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường đã được nghe đồng chí Lục Thanh Huân, Chính trị viên Phó quán triệt, triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn như: Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019; Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ; Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (văn bản Mật); Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ Quốc phòng Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ; Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng Quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ (văn bản Mật).

Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường


Đồng chí Ngô Văn Viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Chỉ huy Trưởng Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

Đ/c Lục Thanh Huân, Chính trị viên Phó Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường 
triển khai các nội dung tại Hội nghị
Lực lượng dân quân tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được củng cố và phát triển bảo đảm về số lượng, chất lượng, hiện nay Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường có 21 người gồm 01 Trung đội trưởng, 02 tiểu đội trưởng, 06 tổ trưởng và 12 chiến sỹ. 6 tháng đầu năm 2020, Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở, Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường, các chiến sỹ trong Trung đội tự vệ luôn thực hiện nghiêm các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nghiêm túc thực hiện công tác chống dịch bệnh Covid-19, song song với đó, trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hoàn thành tốt khóa huấn luyện diễn ra trong tháng 5/2020, đồng thời, tham gia tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán cũng như các ngày lễ trong năm.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Trung đội tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên … chủ động nắm bắt mọi diễn biến, tình hình, sẵn sàng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ... Triển khai xây dựng, củng cố Trung đội tự vệ thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu