Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia thực hiện “Công trình thắp sáng đường quê”

Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia thực hiện “Công trình thắp sáng đường quê”
Hưởng ứng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Trong tháng 10/2021, Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên xã phối hợp với Đoàn xã Mỹ Phương (Đơn vị Đoàn kết nghĩa) ra quân thực hiện “Công trình thắp sáng đường quê”.Lãnh đạo xã Mỹ Phương và các đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình ̣"Thắp sáng đường quê"

 
Hưởng ứng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Trong tháng 10/2021, Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên xã Mỹ Phương, Đoàn xã Mỹ Phương (Đơn vị Đoàn kết nghĩa) ra quân thực hiện “Công trình thắp sáng đường quê”.
Công trình được thực hiện tại thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, với chiều dài thắp sáng khoảng gần 4km, với gần 30 bóng đèn, tổng trị giá công trình khoảng 35 triệu đồng (Trong đó Chi đoàn Sở đóng góp kinh phí là 6.000.000 đồng). Công trình “Thắp sáng đường quê” nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên tuyến đường./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu