Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thăm Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thăm Sở Tài nguyên và Môi trường
Chiều ngày 29/10/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã có buổi thăm Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng tham gia có đại diện Văn phòng UBND tỉnh.
Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; việc thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo đó các nhiệm vụ được giao hiện nay được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian qua như: Việc thực hiện Kế hoạch số 413/KH- UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn các thửa đất của tổ chức đang sử dụng đều có vướng mắc nên không lập được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận để nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn theo quy định. Việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đơn vị sắp xếp theo NQ số 855/NQ-UBTVQH14 cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên đối với các xã sáp nhập thuộc các huyện đã xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm huyện Ngân Sơn và huyện Chợ Đồn thì đơn vị hành chính cấp xã chưa được cập nhật theo tên gọi mới. Vì vậy, việc chỉnh lý biến động thông tin thửa đất đối với các xã đó chưa cập nhật được trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, ảnh hưởng đến việc quản lý hồ sơ địa chính về sau. Về nhiệm vụ “Quan trắc môi trường tỉnh”, mạng lưới quan trắc được duyệt môi trường nước ngầm (nước dưới đất) thực hiện quan trắc 25 vị trí, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đến nay có một số vị trí quan trắc nước dưới đất là giếng đào, giếng khoan không còn mang tính đại diện do người dân thay đổi mục đích hoặc nguồn nước sử dụng, dẫn tới việc quan trắc không phản ánh đúng hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực quan trắc.

Toàn cảnh buổi làm việc
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ dự án: Hỗ trợ kinh phí để thực hiện xử lý triệt để các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh do các công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các hộ gia đình cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo, thời gian tới, ngành cần tham mưu tốt hơn công tác quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, xử lý tốt rác thải trên địa bàn tỉnh; sớm thực hiện sửa chữa, nâng cấp trụ sở, cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn