Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường

Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường
Chiều ngày 31/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm: Trưởng phòng Đất đai; Phó Chánh Văn phòng; Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.
Đến dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Tại buổi lễ, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định số 539/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022 về việc bổ nhiệm ông Trương Phúc Vi, Phó Trường phòng Đất đai giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Đất đai từ ngày 01/11/2022; Quyết định số 540/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Yến, Chuyên viên Văn phòng Sở giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng từ ngày 01/11/2022; Quyết định số 536/QĐ-STNMT ngày 26/11/2022 về việc bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Quan trắc – Phân tích, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/11/2022.

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các  đồng chí: Trương Phúc Vi, Nguyễn Thị Yến, Vũ Thanh Hải
Sau khi công bố các Quyết định, đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các  đồng chí: Trương Phúc Vi, Nguyễn Thị Yến, Vũ Thanh Hải.

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời yêu cầu các đồng chí ngày càng phát huy năng lực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Phúc Vi đại diện cho các đồng chí mới được bổ nhiệm bày tỏ và cảm ơn Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ, trọng trách mới và hứa trên cương vị mới sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn