Đại hội các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2019-2022
Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 05/6/2019 đến ngày 09/9/2019, hai Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội đều có đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và toàn thể đoàn viên thuộc các Chi đoàn trực thuộc.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, các Chi đoàn đã đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, khẳng định những đóng góp của đoàn viên thanh niên, chỉ rõ khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội đã dành thời gian để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội ở các Chi đoàn, có nhiều ý kiến hay, đề ra các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay để tổ chức tốt các phong trào của Đoàn.
Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, là những hạt nhân tiêu biểu cho phong trào đoàn, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, trí tuệ, uy tín để lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.
Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi đoàn:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của đoàn viên

Toàn cảnh Đại hội

Đại diện Cấp ủy Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đại diện BCH Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hộiĐoàn viên tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội các Chi đoàn


Đại diện các Chi bộ chúc mừng BCH Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2019-2022


Đại diện các Chi bộ chúc mừng BCH Chi đoàn Thông tin – Kỹ thuật – Văn phòng Đăng ký,  nhiệm kỳ 2019-2022
 

Tác giả bài viết: Hoài Thu