Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chiều ngày 18/6/2021, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Viện - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý đảng viên tại đơn vị đáp ứng sự thay đổi và phát triển của ngành; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sở luôn quan tâm lãnh đạo và chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các Chi bộ được quan tâm và thực hiện theo kế hoạch, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát huy vai trò đảng viên ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đó là: (1) Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến thực sự; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh theo kế hoạch năm 2021; tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh covid -19. (2) Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Bảo đảm năng lực lãnh đạo có hiệu quả thường xuyên của Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ, xem xét lập thủ tục kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực trong xử lý công việc và chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. (4) Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức trong cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ; tổ chức các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhằm bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Oai, Bí thư Đảng uỷ Sở đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị và khẳng định, Đảng ủy Sở sẽ tiếp thu và bổ sung trong Báo cáo sơ kết 6 tháng, đồng thời sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch triển khai sắp tới. Theo Bí thư Đảng ủy Sở, 6 tháng cuối năm nhiệm vụ còn rất nặng nề, nhiều thách thức, khó khăn, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 … do đó, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn Đảng bộ cần đoàn kết, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, với ý thức trách nhiệm cao nhất của người đảng viên, quán triệt các tinh thần chỉ đạo bằng các hoạt động cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu