Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Đ/c Hà Văn Tiềm - Ủy viên Ban thường vụ -Trưởng Ban tuyên giáo - Đảng ủy Các Cơ quan Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hà Văn Tiềm - Ủy viên Ban thường vụ -Trưởng Ban tuyên giáo - Đảng ủy Các Cơ quan Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 09/01/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở và đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Tiềm – Ủy viên  Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.
Trong năm 2019, Đảng bộ Sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý đảng viên tại đơn vị đáp ứng sự thay đổi và phát triển của ngành; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sở luôn quan tâm lãnh đạo và chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng đảng được Đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy, cấp ủy phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các Chi bộ được quan tâm và thực hiện theo kế hoạch, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát huy vai trò đảng viên ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong năm tới. Qua đó, trong năm 2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch năm 2020.

Đ/c Hà Văn Tiềm - Ủy viên  Ban thường vụ -Trưởng Ban tuyên giáo - Đảng ủy Các Cơ quan Tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hà Văn Tiềm - Ủy viên  Ban thường vụ -Trưởng Ban tuyên giáo - Đảng ủy Các Cơ quan Tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Sở trong năm qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Đổng chí Nông Văn Kỳ – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy –Giám đốc Sở trao Giấy khen cho Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019
 
Nhân dịp này, Đảng bộ Sở đã khen thưởng cho 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn