Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Đ/c Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 06/01/2021, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Viện - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong năm 2020, Đảng bộ Sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý đảng viên tại đơn vị đáp ứng sự thay đổi và phát triển của ngành; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sở luôn quan tâm lãnh đạo và chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng đảng được Đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các Chi bộ được quan tâm và thực hiện theo kế hoạch, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát huy vai trò đảng viên ngày càng tốt hơn.

Đ/c Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong năm tới. Qua đó, trong năm 2021, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về Quốc phòng – An ninh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ. Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm biến nhận thức thành hành động thực tiễn, nâng cao hiệu quả học tập và công tác của toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ.

Đ/c Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở trao Giấy khen cho 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Nhân dịp này, Đảng bộ Sở đã khen thưởng cho 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn