Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.
Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 24/6/2020), BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành nghị quyết, thông qua Chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc của BCH Đảng bộ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa.
Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, BCH Đảng bộ phân công từng đồng chí trong BCH Đảng ủy Sở phụ trách các lĩnh vực, phụ trách các Chi bộ trực thuộc (tại Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 31/7/2020 về việc phân công nhiệm vụ thành viên BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời, phân công nhiệm vụ thành viên Ủy viên ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài ngyuyên và Môi trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (tại Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 31/7/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường). Một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đó là:  
Tổ chức thực hiện tốt nội dung quản lý Nhà nước về các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường bao gồm công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám; công tác quản lý khoáng sản - tài nguyên nước; lĩnh vực môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đặc biệt quan tâm đến đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và nhanh gọn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, xây dựng các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường cải cách hành chính, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh công tác lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ, tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh và đường lối của Đảng, chống các quan điểm sai trái, chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống; phòng ngừa tình trạng thiếu đoàn kết, thiếu thống nhất, đảm bảo cho các tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về Điều lệ Đảng. Lãnh đạo, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Công tác tuyên truyền, treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động toàn khóa sau khi ban hành đã tạo được sự đồng thuận, huy động toàn thể đảng viên, viên chức tích cực tham gia, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, đồng thời triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cùng với đó, thực hiện tốt chính sách miễn, giảm thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng do dịch Covid-19. Tiếp tục giúp đỡ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn (xã được BTV Tỉnh ủy giao giúp đỡ nông thôn mới) xây dựng nông thôn mới.
Với tinh thần đoàn kết, chung sức và đồng lòng, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ của tập thể, dân chủ, sáng tạo, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Sở thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức, thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phấn đấu lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao hằng năm./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu