Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu tham gia đấu giá

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu tham gia đấu giá

Sáng ngày 14/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.
Đến dự phiên đấu giá có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Tư pháp, đại diện Sở Xây dựng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi đấu giá
Tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới có 02 đơn vị đủ điều kiện tham gia gồm: Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Gỗ Tài Anh có địa chỉ tại thôn Kỳ Vỹ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH Hợp Nhất có địa chỉ tại Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu tham gia đấu giá
Phiên đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Kết quả đơn vị trúng đấu giá là: Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Gỗ Tài Anh có địa chỉ tại thôn Kỳ Vỹ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn