Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét khu vực Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu tham gia đấu giá

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu tham gia đấu giá

Sáng ngày 16/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét khu vực Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na rì, tỉnh Bắc Kạn.
Đến dự phiên đấu giá có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Tư pháp, đại diện Sở Xây dựng,Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, đại diện UBND xã Sơn Thành- huyện Na Rì.

Toàn cảnh buổi đấu giá
Tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét khu vực Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na rì, tỉnh Bắc Kạn là các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm: Công ty TNHH SDTB có địa chỉ tại Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hiền Dung có địa chỉ tại Tổ 12, Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu tham gia đấu giá
Phiên đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Kết quả tổ chức trúng đấu giá là: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hiền Dung có địa chỉ tại Tổ 12, Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét khu vực Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na rì, tỉnh Bắc Kạn qua đó lựa chọn đơn vị có năng lực và nhu cầu thăm dò, đánh giá trữ lượng và khai thác khoáng sản theo quy định./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn