Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

Đại diện các tổ chức tham gia đấu giá tiến hành bỏ phiếu

Đại diện các tổ chức tham gia đấu giá tiến hành bỏ phiếu

Thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019-2020, chiều ngày 05/6/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới.
Tới dự phiên đấu giá có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư Pháp, Sở Xây dựng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, UBDN huyện Chợ Mới và 02 tổ chức tham gia đấu giá là Công ty Cổ phần Bắc Hà và Công ty TNHH Bắc Hải. 

Toàn cảnh phiên đấu giá
Mỏ cát sỏi Vằng Chừn có diện tích 4,0 ha, địa chỉ tại Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, là khu vực chưa thăm dò khoáng sản. Giá khởi điểm R=5% theo quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).
Tham dự đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn gồm 02 tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo kết quả xét chọn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư Pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tại cuộc họp ngày 11/5/2020 là Công ty Cổ phần Bắc Hà và Công ty TNHH Bắc Hải, cả 02 Công ty đều có địa chỉ tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện các tổ chức tham gia đấu giá tiến hành bỏ phiếu
Phiên đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Kết quả, sau 02 vòng trả giá, Công ty Cổ phần Bắc Hà là đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới với mức giá R=6%.
Việc tổ chức thành công cuộc đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới đã chọn lựa được tổ chức có năng lực để thăm dò, khai thác, chế biến mỏ khoáng sản, qua đó góp phần quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Tác giả bài viết: Ngô Thị Mỹ Diệu