Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh phiên đấu giá

Toàn cảnh phiên đấu giá

Sáng ngày 20/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Đến dự phiên đấu giá có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Ngân Sơn, UBNDThị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn).
Mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có diện tích 10 ha là khu vực chưa thăm dò khoáng sản. Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác Mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc để lựa chọn đơn vị có năng lực và nhu cầu thăm dò, đánh giá trữ lượng và khai thác mỏ theo quy định về khai thác khoáng sản.

Toàn cảnh phiên đấu giá
Tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn là các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm: Công ty TNHH Thái Bắc có địa chỉ tại Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Môi trường Việt Hưng có địa chỉ tại Tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hình thức đầu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đại diện các tổ chức tiến hành bỏ phiếu đấu giá
Phiên đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Kết quả tổ chức trúng đấu giá là: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Môi trường Việt Hưng có địa chỉ tại Tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn