Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì

Người tham gia đấu giá cùng đấu giá viên chứng kiến phiếu trả giá cao nhất

Người tham gia đấu giá cùng đấu giá viên chứng kiến phiếu trả giá cao nhất

Chiều ngày 11/6/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì.
Tham dự phiên đấu giá có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư Pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, 02 tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản là Công ty TNHH SH Sơn Hà và Hợp tác xã Thắng Lợi.

Toàn cảnh phiên đấu giá
Trước đó, ngày 04/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh đã tổ chức họp xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đó vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì. Kết quả có 02 tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá là Công ty TNHH SH Sơn Hà có địa chỉ tại tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn và Hợp tác xã Thắng Lợi có địa chỉ tại Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Mỏ đá vôi Phja Càng có diện tích 0,95 ha, địa chỉ tại thôn Nà Dụ, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là khu vực chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản. Giá khởi điểm đối với quyền khai thác mỏ đá vôi Phja Càng là R=3% (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) được phê duyệt tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện các tổ chức tham gia đấu giá tiến hành bỏ phiếu
Phiên đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

Người tham gia đấu giá cùng đấu giá viên chứng kiến phiếu trả giá cao nhất
Kết quả, sau 02 vòng trả giá, tổ chức trả giá cao nhất là Công ty TNHH SH Sơn Hà là tổ chức trúng đấu giá mỏ đá vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì, với giá trúng đấu giá là R = 3,6 %.

Tác giả bài viết: Ngô Thị Mỹ Diệu