Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện hè 2017

Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Ngày hội hiến máu

Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Ngày hội hiến máu

Sáng ngày 05/5/2017, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, “Những giọt máu hồng” hè 2017 và Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn.
Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tham gia hiên máu tình nguyện. Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường có 19 đồng chí đoàn viên đăng ký tham gia chương trình hướng về cộng đồng mang tính nhân đạo cao đẹp này.
 
Hiến màu tình nguyện là việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần nhân văn và lòng nhiệt huyết mỗi con người nhất là đoàn viên thanh niên cùng chung tay vì cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cứu chữa người bệnh./.

Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Ngày hội hiến máu

Tác giả bài viết: Minh Diễn