Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Chiều ngày 20/9/2018, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 có chủ đề là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn. Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, toàn thể đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các chi đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; thu gom xử lý chất thải; khơi thông cống rãnh, phát quang và chăm sóc vườn cây tại cơ quan, đơn vị.
Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường vệ sinh môi trường xung quanh cơ quan, đơn vị
          Ra quân vệ sinh môi trường là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn