Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân “Ngày chủ nhật Xanh”

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 07/6/2018 của Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, chiều ngày 23/7/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.
Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức thông qua các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái. Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” toàn thể đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quân thu dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và khơi thông cống rãnh xung quanh cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”
Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tuyên truyền về việc không vứt rác, xả nước thải bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilông; phổ biến các quy định mới về bảo vệ môi trường đến từng đoàn viên, thanh niên; đồng thời tăng cường sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên đến môi trường, duy trì nề nếp, ý thức tự giác dọn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị./.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường dọn dẹp, vệ sinh xung quanh cơ quan


Tác giả bài viết: Minh Diễn