Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Được sự thống nhất giữa Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, sáng ngày 03/10/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Tham dự buổi làm việc có Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ban Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh như: Trong công tác quản lý đất đai còn gặp khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy trình thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định. Việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai cũng gặp khó khăn vì mức xử phát hiện nay đối với cấp xã khó thực hiện; công tác san ủi, đào đắp đất khi cải tạo măt bằng hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể, nên gây khó khăn, lúng túng trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện. Trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phép khai thác khoáng sản, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.   
Sau khi nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giải đáp, hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những hướng xử lý phù hợp, đạt hiệu quả. Một số khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh, đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, tìm hướng xử lý phù hợp và trả lời đơn vị bằng văn bản sau.
          Qua buổi làm việc, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng nhau tháo gỡ, tìm hướng xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, qua đó giúp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt hơn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.                                            

Tác giả bài viết: Minh Diễn