HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ BẮC KẠN

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 276/QĐ- UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp thẩm định đối với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn.
 Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì Hội nghị và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là đại diện các Sở, ban ngành: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh…; Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn và lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch và phát triển công nghệ Á Châu).
Quang cảnh Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn
Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Bắc Kạn do UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng, đồng thời đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn rà soát, cập nhật bổ sung một số nội dung như: Cập nhật các số liệu theo Kiểm kê đất đai năm 2019; rà soát kết quả quy hoạch 3 loại rừng với hiện trạng đất rừng để làm rõ nguyên nhân số liệu chênh lệch giữa hai ngành trong báo cáo thuyết minh; phân tích rõ biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020, diện tích loại đất nào tăng, giảm và nguyên nhân tăng giảm… nêu rõ nguyên nhân biến động của đất rừng đặc dụng; phân tích, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (2016-2020) của thành phố theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT, với mỗi chỉ tiêu sử dụng đất cần chỉ rõ điều chỉnh quy hoạch được duyệt là như thế nào và kết quả thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch đó đạt được đến đâu, từng loại đất tăng hoặc giảm so với kế hoạch được duyệt, làm rõ nguyên nhân…, đồng thời cần làm rõ có bao nhiêu công trình, dự án nằm trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đã thực hiện được bao nhiêu công trình, chỉ tiêu nào thực hiện vượt, chỉ tiêu nào đã thực hiện được nhưng còn thấp....
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Bắc Kạn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, UBND thành phố Bắc Kạn cần tập trung rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của thời kỳ 2021 - 2030 để đảm bảo quy hoạch, kế hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai đoạn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định để điều chỉnh quy hoạch phù hợp với mục đích sử dụng đất một cách hợp lý.

 

 


Tác giả bài viết: Phạm Hồng Hạnh - Văn phòng Sở