Hội khoa học Đất Việt Nam làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất nông, lâm trường ở tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 16/11/2021, Hội Khoa học Đất Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về các nội dung để triển khai thực hiện đề tài Tư vấn phản biện và giám định xã hội: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường ở tỉnh Bắc Kạn”.
Tại buổi làm việc, về phía Hội Khoa học Đất có PGS, TS Lê Thái Bạt – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội; Tiến sĩ Nguyễn Đình Bồng – Phó Chủ tịch Hội; đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Nông Ngọc Duyên – Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Phòng Đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai.
          Tại buổi làm việc, đại diện Hội Khoa học Đất Việt Nam nêu rõ nội dung để triển khai thực hiện đề tài Tư vấn phản biện và giám định xã hội: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường ở tỉnh Bắc Kạn”.  gồm: Tham vấn, điều tra tại một số huyện trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện, những thuận lợi, bất cập, hạn chế trong quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn các huyện; nghiên cứu tổng quan; tổ chức hội thảo, thảo luận và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất và hiệu quả của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời nêu rõ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất nông lâm, trường trên địa bàn tỉnh sau khi được sắp xếp, đổi mới.
          Qua buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hội Khoa học Đất Việt Nam tổng hợp các ý kiến khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại tỉnh Bắc Kạn qua đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, sửa đổi bổ sung Nghị quyết Trung ương, Nghị định của Chính phủ sát với thực tiễn địa phương./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn