Hội nghị Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ về Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Trần Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Để giúp cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai tại địa phương sau khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực. Ngày 08/9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường Tỉnh ủy
Dự buổi tập huấn có đồng chí Trần Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Sở; đồng chí Lưu Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các  đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức viên chức thuộc Sở; cán bộ Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị và cán bộ địa chính 122 xã, phường trên toàn tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương, 66 điều so với Luật Đất đai năm 2003. Luật đã thể chế hóa đầy đủ những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003
 


Đ/c Trần Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau thảo luận để nắm vững những nội dung, nghiên cứu hơn nữa Luật Đất đai; thường xuyên cập nhật thông tin các văn bản dưới Luật để đưa công tác Quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực sự đi vào nề nếp, đúng pháp luật. Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo trật tự xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
 
Đ/c Lưu Quốc Trung giới thiệu Luật Đất đai 2013

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lưu Quốc Trung trình bày, giới thiệu những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định mới ban hành: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 472014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính Phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất và các thông tư hướng dẫn liên quan.
Hội nghị tập huấn dự kiến diễn ra từ ngày 08/9-11/9/2014./.
  
 

 

Tác giả bài viết: Hoài Thu