Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài nguyên môi trường năm 2010

Trong 3 ngày từ 11/11 đến 13/11/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài nguyên môi trường cho Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính các xã, phường; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 3 ngày, các cán bộ được giới thiệu những kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm các nội dung: Hướng dẫn thực hiện quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phổ biến một số quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn giới thiệu về Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất./.

Tác giả bài viết: Thu Trang